Proboszcz
Ks. Prałat dr Wiesław Piotrowski
Dziekan dekanatu limanowskiego, Kustosz Sanktuarium pw. Matki Boskiej Bolesnej, Prepozyt Kapituły Kolegiackiej.
Opiekun: Akcji Katolickiej, Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kół Koronkowych, Kręgu Biblijnego,
Kręgu Domowego Kościoła, Róż Żywego Różańca, Rycerzy Kolumba oraz Towarzystwa Przyjaciół WSD w Tarnowie.
W parafii od 2010 r.

 

Wikariusz
Ks. mgr lic. Piotr Witowski
Katecheta w Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
Opiekun: Chóru męskiego i mieszanego "Canticum Iubilaeum", Kręgu Domowego Kościoła oraz orkiestry parafialnej.
W parafii od 2002 r.
 

 

Wikariusz
Ks. mgr Krzysztof Czyżowski
Moderator Parafialnego Oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Poradni Rodzinnej,
odpowiedzialny za kursy przedmałżeńskie, Katecheta w I Liceum ogólnokształcącym.
Opiekun Kręgu Domowego Kościoła.
W parafii od 2014 r.

 

 Wikariusz
Ks. mgr Bartosz Miziński
Dekanalny Duszpasterz Młodzieży,
 Katecheta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
Opiekun Ruchu Czystych Serc, oraz Kręgu Domowego Kościoła.

W parafii od 2016 r.

 

 Wikariusz
Ks. mgr Robert Duda
Vice notariusz dekanatu, odpowiedzialny za serwis www, nagłośnienie, monitoring, transmisje 
i łączność,
Katecheta w Szkole Podstawowej w Starej Wsi Woli.
Opiekun: Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, diakonii muzycznej i Kręgu Domowego Kościoła.
W parafii od 2017 r.

 

Wikariusz
Ks. mgr Maciej Śmigacz
Moderator Rejonowy Domowego Kościoła. Katecheta w I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 3.
Opiekun: Grupy Modlitewnej Świętego Ojca Pio i Kręgu Domowego Kościoła.
W parafii od 2018 r.

 

Wikariusz
Ks. mgr Tomasz Koźbiał
 Moderator Parafialnego Oddziału Caritas i Stowarzyszenia Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo,
Katecheta w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. 
Opiekun: Chóru Chłopięcego, DSM oraz Kręgu Domowego Kościoła.
W parafii od 2019 r.

 

Wikariusz
Ks. mgr Jarosław Gomułka
Ceremoniarz Bazyliki, Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza oraz Dzieła Powołań,
Katecheta w Szkole Podstawowej nr 3
Opiekun: ministrantów i lektorów oraz Kręgu Domowego Kościoła.
W parafii od 2019 r.

 

 Kapelan szpitala
Ks. mgr Ryszard Hebda
Duszpasterz Służby Zdrowia. Katecheta w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.
Opiekun Odnowy w Duchu Świętym oraz Kręgu DOmowego Kościoła.
W parafii od 2018 r.

 

  Penitencjarz
Ks. mgr Rafał Słomba
Diecezjalny duszpasterz osób niepełnosprawnych ruchowo, Asystent Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Ruchowo "Cyrenejczyk",

Katecheta w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, 
Opiekun Mężczyzn Św. Józefa
W parafii od 2018 r.

 

 

W parafii mieszkają:

Ks. Prałat Józef Poręba
Emerytowany proboszcz parafii.

Opiekun Bractwa Matki Boskiej Bolesnej.
W parafii od 1970 r.

Ks. Stanisław Wojcieszak
Kapelan Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

W parafii od 2008 r.

Ks. Adam Wątroba
W parafii od 2008 r.

Ks. Waldemar Rawiński

W parafii od 2017 r.

V Synod Diecezji Tarnowskiej

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 77 gości oraz 0 użytkowników.

Album o naszym sanktuarium

album s

MATER DOLOROSA - NR 33

Modlitewnik Limanowski

modltewnik2016 s

Kalendarz parafialny 2021

PARTNER SERWISU:

golddrop lato2017

 

 

Początek strony