22 września w naszej parafii odbył się pogrzeb śp. Genowefy Jeż, mamy ks. Biskupa Andrzeja Jeża. Ze względu na niemożliwość odczytania wówczas zamówionych intencji pogrzebowych zamieszczamy je poniżej. Zostały one zamówione od następujących osób i instytucji:

 

Od syna Andrzeja, córki Zofii z mężem (2 Msze Święte), córki Marii z mężem (2 Msze Święte), syna Jerzego z żoną (2 Msze Święte), wnuczki Anny Zapała, wnuczki Danuty z mężem i córką, wnuka Tomasza, wnuczki Moniki Kowalczyk z mężem, prawnuków Ani i Michała Kowalczyk, wnuczki Anny Dąbrowskiej z mężem i synem, wnuka Dariusza z żoną i dziećmi, Anny i Ireneusza Bałaga z rodziną, Marii Schab z rodziną, Marii Cabała, Barbary i Andrzeja Szewczyków z Limanowej, Marii Sądel z rodziną, Marii i Stanisława Sułkowskich z rodziną, Stanisława Matrasa z  żoną, Stanisława i Krystyny Kolarz z rodziną, Krystyny Boruckiej i Zofii Zastrzeżyńskiej, Leona Wojsa, Bogumiły i Janusza Wojsów, sąsiadki Barbary  Łąckiej, Janusza Łąckiego z żoną, Heleny Król z rodziną, Marii Sokołowskiej z rodziną, Iwony i Krzysztofa Ćwik, Zofii i Eugeniusza Zielonki, Grażyny i Eugeniusza Wojak, Eugeniusza Wojak właściciela firmy Wolimex, Marii Gawlik z sąsiedztwa, Janiny i Kazimierza Wojtas, Józefa i Liliany Jeż z Poznania, Adriany i Henryka Piskonowicz z rodziną z Poznania, Wiesławy Smaga z rodziną, Zofii i Jana Joniec, Marty i Wiesława Młynarczyków z rodziną, Stefanii Sułkowskiej, Ryszarda Biedronia z rodziną, Wiesławy Wątor i Magdaleny Postrożny z firmy „Wir”, Lucyny i Tadeusza Szewczyk ze Starego Sącza, Jerzego Mola z rodziną, Marzeny i Tomasza Wojtas, Beaty i Stanisława Poręby, Piotra i Jana Rerutko, Marzeny i Michała Wątroba, Janiny i Stanisława Gągała, koleżanek z pracy wnuczki Moniki Kowalczyk, Janiny i Stanisława Pławeckich z rodziną, Grażyny Kędroń z rodziną, Lucyny i Stanisława Sukiennik z rodziną, Ireny i Jana Sukiennik z rodziną, Róży św. Marii Magdaleny, Krystyny i Piotra Gurgul, Urszuli i Andrzeja Boczoń z Podłopienia, Krzysztofa Młynarczyka, Grzegorza Wojtasa, Grażyny i Macieja Wojtasów z rodziną, koleżanki Rozalii Jeż z rodziną, Aliny i Zbigniewa Wronów, Hanki i Moniki Kaźmierczak, Elżbiety i Władysława Oleksych, Beaty i Bogdana Oleksych z rodziną, Marty i Adama Oleksych z dziećmi, Joanny i Piotra Oleksych z rodziną, Romana i Iwony Sułkowskich, Marii i Kazimierza Pasionek ze Słupi, Krystyny Huber z dziećmi, rodziny Łyżnickich z Mszany Dolnej, rodziny Łyżnickich z Tymbarku, Wandy Gadowskiej z rodziną, Jana Kędronia, Jadwigi i Andrzeja Kazana, Stanisława Jeża, Krzysztofa Jeża z rodziną, chrześniaka Janusza Jeża Jeża z rodziną, Stanisławy i Andrzeja Balutów, Bolesławy i Janusza Piętoń z rodziną z Tymbarku, rodziny Rokicińskich, Grażyny i Andrzeja Pałków z rodziną, Krzysztofa Kingi Dąbrowskich, Marcina i Anny Dąbrowskich, Dzielskiej z dziećmi, sąsiadki Haliny Stanisz z rodziną, Barbary i Jerzego Wrony, Magdaleny i Michała Wrony, Elżbiety i Zbigniewa Zelek, Marty i Zbigniewa Wrona z dziećmi, Barbary i Grzegorza Wrona z dziećmi, Marzeny i Jacka Wrona, Mari Wrona, Anny i Gerarda Wilczek, brata Władysława z żoną,  Barbary Sukiennik, Elżbiety papież, Rodziny Połanieckich, rodziny Kosecki ich interesy Krupińskiej, Rozalii Kądziołka z lipowego z rodziną, Joanny i Rafała Ptaszek z Jodłownika, Krystyny Piotrowicz z Jodłownika, rodziny Piechników z Jodłownika,  Zofii Bugajskiej, Stanisławy i Zdzisława Abramów, chrześnicy Ireny Twaróg z rodziną, Ireny Twaróg z Lipowego, rodziny Marii i Antoniego Dudek z Moszczenicy, rodziny Dziedziców z ulicy Partyzantów, Andrzeja Sejmej, kuzynki Eugenii Ślazyk ze Słopnic, Marii Franczak ze Starej Wsi z Golcowa, Barbary Zimoń z Lublina, Emilii i Kazimierza Zimoń Lubasz parafia Szczucin, Jana i Teresy Król z Krasnego Potockiego, Ewy i Jadwigi Zbrożek, Chaińskich z Kaniny, Karoliny i Piotra Wyrostek z dziećmi, Jana i Janiny Franczak ze Starej Wsi, Barbary i Jana Widomski z rodziną, sąsiadów Kingi i Andrzeja Widomskich, rodziny Wygodów, od Grażyny Nowak i Kazimiery Zięby, Teresy i Ryszarda Bugajskich ze Starej Wsi, Kuzyna Walentego, chrześnicy Barbary Kolarz (2 Msze Święte), Ryszarda Dutka z rodziną, Ireny i Andrzeja Hebdów, sąsiadów Marceliny i Franciszka Król z dziećmi, Zofii i Bolesława Szendera, Marii Józefa Puch, Olgi Zięba, Elżbiety I Wiesława Zięba, Ewy i Zbigniewa Czachurskich z dziećmi, Haliny i  Jana Tąta,  siostrzenicy Anny Strug wraz z rodziną, rodziny Sejmejów ze Słopnic, Anny i Józefa Sułkowskich, Marii Schab z córką i wnuczką, Marii i Mariana Sułkowskich, Zofii i Edwarda Stanisz z rodziną, Anity i Piotra Chełmeckich, rodziny zastępczej ze Starej Wsi,  rodziny Regieców z Krościenka nad Dunajcem, rodziny Knapów z Krościenka nad Dunajcem, rodziny Jaszków z Krościenka nad Dunajcem, Zofii i Feliksa Czachurskich, Grażyny Golec z rodziną, Od Marty i Adama Salamon, rodziny Królów, rodziny Janiny i Franciszka Dutków ze Starej Wsi, Zofii i Jana Jasiców z rodziną z Mordarki, Marii Puchała, Marty i Marka Sochackich, Janiny i Czesława Tokarczyków, Bogumiły i Józefa Wojtas, siostry Jadwigi Wójs, Stanisławy z córkami, Barbary Józefa Zoń z Piekiełka, Doroty Adamczyk i Bożeny Kusz i Marii Kasprzyk, Marty i Jakuba Ziębów, Marii Kupczak, Doroty i Bogumiła Jońców, Anny Janusza Klas z rodziną, Elżbiety i Stanisława Kuziak z Mszany Dolnej, Janusza i Renaty Dara z rodziną z Przyszowej,  Doroty Pytel, Ireny i Ryszarda Kurczab, Małgorzaty Zborowskiej, Andrzeja i Małgorzaty Ruchała, brata Franciszka z żoną, rodziny Pycia i Kwaśnych, Danuty i Zdzisława Mąka, rodziny Jarków z Wilkowiska, Joanny i Agaty z Lotto, Grażyny i Andrzeja Wielkiewicz z rodziną, Ewy Kasińskiej z rodziną, Władysławy Dudek z Kamienicy, Tadeusza Kowalczyka z Niedźwiedzia, rodziny Dąbrowskich, Krystyny Dudka, Marii Filipiak, Anny i Jakuba Dudków, Moniki i Marcina Zapały z rodziną, Maryli i Józefa Zapały z rodziną, rodziny Józefiaków z Mszany Dolnej,  rodziny Dubielów, rodziny Piekarczyków, rodziny Kadłubków z Mszany Dolnej, rodziny Parysów z Mszany Dolnej, sąsiadów Stefanii i Czesława Stanisz, Krzysztofa i Pauliny Wyrostek z dziećmi, Janusza i Ewy Wójs z dziećmi,  siostrzenicy Danuty Kurek z rodziną,  brata Franciszka z żoną, Małgorzaty i Jerzego Pikulów, Marii Jasica, Moniki i Andrzeja Jasica, Marii Puch z córkami, Magdaleny i Sławomira Jasica z dziećmi, Marii i Andrzeja Mamak, Józefa i Haliny Mąka ze Starej Wsi, Jadwigi Waldemara Malec z rodziną, rodzinnych Haliny Fus z Gaja, Patrycji i Tomasza Kubackich, Marii Janusza Michniak z rodziną, rodziny Pazdurów z Jodłownika, Posła na Sejm Rzeczpospolitej Wiesława Janczyka z małżonką, Kościelnych i Organistów z Bazyliki w Limanowej, Dyrektora i pracowników Limanowskiego Domu Kultury,

Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Rady Duszpasterskiej, członków Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w Limanowej, komendant Powiatowej Policji w Gorlicach Doroty Tokarz, budowy Tuchów (2 Msze Święte), pracowników pana Skiby (2 Msze Święte), pracowników księgarni katolickiej Verbum, kręgów rodzin Domowego Kościoła rejon Limanowa, chóru Canticum Iubileum, rady parafialnej oraz parafii Szyk, dyrekcji i pracowników IV LO w Mościcach, sióstr Służebniczek Dębickich z domu biskupiego w Tarnowie, komendanta i strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi wraz z rodziną, Rady Powiatu Limanowskiego, członka zarządu powiatu Limanowskiego Wojciecha Włodarczyka, członka zarządu Powiatu Limanowskiego Józefa Jaworskiego,  sekretarza powiatu Limanowskiego Andrzeja Matlęgi, Wydziału Organizacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Limanowej, dyrekcji i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej, Dyrektora Szpitala Powiatowego w Limanowej Marcina Radzięty, pracowników Szpitala Powiatowego im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej, Danuty i Winicjusza Wronów z rodziną, wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie (2 Msze Święte), przewodniczącej Rady Miasta Limanowa Jolanty Juszkiewicz, Rady Miasta Limanowa, Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedy z rodziną, Zastępcy Burmistrza Miasta Limanowa z rodziną, Chóru męskiego z Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej, Liturgicznej Służby Ołtarza przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej (3 Msze Święte), Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży "Kana", Wydział Duszpasterstwa Młodzieży, emerytowanych nauczycieli Zespołu Szkolno-przedszkolnego nr 1 w Limanowej, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno-przedszkolnego nr 1 w Limanowej, Wspólnoty Sióstr Rodziny Maryi z Nowego Wiśnicza, pracowników Terenowego Punktu Paszportowego w Limanowej, pracowników Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Limanowej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcinie, Koleżanek i kolegów z klasy licealnej biskupa Andrzeja (2 Msze Święte), Dyrekcji i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Limanowej, społeczności Uczniowskiej 1 LO w Limanowej, Dyrekcji, Grona pedagogicznego i pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej, Grupy św. Ojca Pio, Animatorów kursu na ceremoniarza, Dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników administracji I LO w Limanowej, Sióstr Służebniczek z Krosnej, Sióstr Służebniczek w prowincji Tarnowskiej, Sióstr Służebniczek z Ujanowic, Sióstr Służebniczek Starowiejskich z prowincji Tarnowskiej, właścicieli Hotelu Bristol z Tarnowa, Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin kurii diecezjalnej w Tarnowie, sekretariatu V Synodu Diecezji Tarnowskiej, I Róży żeńskiej z Falkowej, I Róży męskiej Świętego Antoniego w Falkowej, Sióstr Służebniczek Starowiejskich, Wspólnoty Ośrodka Opiekuńczo Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych Caritas diecezji tarnowskiej w Jadownikach Mokrych, pracowników Domu Handlowego Sezam - stoisko spożywcze w Mszanie Dolnej, Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z Limanowej, Duszpasterstwa Akademickiego Tratwa, rocznika III WSD w Tarnowie, pracowników Biblioteki WSD w Tarnowie, pracowników WSD w Tarnowie, Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej, pracowników centrali Caritas Diecezji Tarnowskiej, Zarządu i Pracowników Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej,  kierownictwa i pracowników firmy Wolimex z budowy Wisłoki i Jasiołki (3 Msze Święte), kierownictwa firmy Wolimex, pracowników firmy Wolimex, naczelnika i pracowników Urzędu Skarbowego w Limanowej (2 Msze Święte), od działu czynności analitycznych Urzędu Skarbowego w Limanowej, Dziennego Domu Senior-Wigor, od pracowników kuchnii z plebanii w Limanowej,  zarządu firmy Gold Drop, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Limanowej, pracowników firmy PBM Sułkowscy, Katolickiego Stowarzyszenia „Cyrenejczyk”, Chóru Chłopięcego, Wójta Gminy Limanowa Jana Skrzekuta, Przewodniczącego i Rady Gminy Limanowa, Rady Gminy Dobra, Wójta Gminy Dobra Benedykta Węgrzyna, Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Urszuli Nowogórskiej, sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z Limanowej, byłego starosty Jana Puchały z rodziną, rodziny Radia Maryja z Limanowej i okolic, sióstr św Jana Chrzciciela z Pasierbca, sióstr św Jana Chrzciciela z Łososiny Górnej, Rady Parafialnej z Mordarki (2 Msze Święte), Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy, Marty Malec-Lech, członka zarządu woj. Małopolskiego, Piotra Stacha Wójta Gminy Laskowa, Zarządu firmy Limdrog z Limanowej, pracowników Firmy Limdrog z Limanowej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży diecezji tarnowskiej, komendanta Miejskiej Policji w Tarnowie, Referatu Postępowań Podatkowych Urzędu Skarbowego w Limanowej, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Rady Duszpasterskiej parafii pw. Św. Małgorzaty w Nowym Sączu, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej, Od rodziny Koral z Nowego Sącza (30 Mszy Świętych)

 

V Synod Diecezji Tarnowskiej

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 221 gości oraz 0 użytkowników.

Album o naszym sanktuarium

album s

MATER DOLOROSA - NR 33

Modlitewnik Limanowski

modltewnik2016 s

Kalendarz parafialny 2021

PARTNER SERWISU:

golddrop lato2017

 

 

Początek strony