Grupy działające

przy parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej

 

Bazylika

Dom Katechetyczny

      – piątek o godz. 19.00 (sala na parterze)

(Grupa starsza) – piątek o godz. 19.00 (sala w suterenach)

  1. Spotkanie formatorów –  I poniedziałek miesiąca o godz. 19.00 (sala poradni rodzinnej
    na parterze),
  2. Spotkania dla narzeczonych – sobota o godz. 17.00 (sala poradni rodzinnej na parterze,
    sala na parterze, sala RCS na piętrze),
  3. Spotkania dla małżonków – ostatni piątek miesiąca o godz. 17.00 (sala poradni rodzinnej
    na parterze),

(Grupa starsza) – piątek o godz. 19.00 (sala RCS na piętrze)

Dom Pielgrzyma

– piątek o godz. 19.00 (sala misteriów)