Parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowe oraz Urząd Miasta Limanowa organizują Konkurs Palm Wielkanocnych dla wiernych z parafii i mieszkańców miasta. Konkurs odbędzie się w Niedzielę Palmową 25 marca 2018 r. o godz. 9.00 na Placu Koronacyjnych przy Sanktuarium pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, a jego rozstrzygnięcie nastąpi po Mszy Świętej około godz. 11.30 w Bazylice.

Regulamin dostępny również na:

Urząd Miasta Limanowa

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie Palm Wielkanocnych, zwanym w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu Palm Wielkanocnych jest Parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej
  w Limanowej oraz Urząd Miasta Limanowa.

 II. CELE KONKURSU

Celami Konkursu Palm Wielkanocnych są:

 • popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych
  z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą,
 • kultywowanie tradycji wykonywania limanowskich palm plecionych z wikliny
  i zdobionych zgodnie z miejscowym zwyczajem,
 • pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej,
 • rozbudzanie inwencji twórczej,
 • ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej,
 • integracja społeczności lokalnej, w tym integracja międzypokoleniowa.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZASADY ORAZ PRZEBIEG KONKURSU
a) zadanie konkursowe

 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby/organizacje/instytucje z terenu miasta Limanowa
  i parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.
 2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.
 3. Do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane wg wzoru palmy tradycyjnej,
  z naturalnych surowców takich jak: żarnowiec, bukszpan, ostrokrzew, jałowiec, tuja, cis, bazie, gałązki leszczyny, gałązki wierzby, świerk, sosna, bukszpan. Jako elementy zdobnicze zalecane są trawy i kwiaty naturalne lub suche, kwiaty zrobione z bibuły, wstążki z bibuły. Do dekoracji należy użyć takich surowców jak: drewno, krepa, bibuła, papier, pióra itp. Sztuczne elementy np. kwiaty są niedopuszczalne.
 4. Wiązanie palmy powinno być wykonane z pędów wierzby, bez wykorzystania drutu, gwoździ i sznurków z tworzyw sztucznych. Sztuczne elementy są niedopuszczalne.
 5. Palma biorąca udział w konkursie ma mieć świeży, estetyczny wygląd. Zdobienia
  i elementy dekoracyjne winny być wykonane z nowych surowców i materiałów. Niedopuszczalne jest użycie elementów ozdobnych zastosowanych w poprzednich edycjach Konkursu.
 6. Prace powinny być oznaczone metryczką przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko autora palmy, kategorię, długość palmy, ilość kwiatów. Wzór metryczki zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

b) Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs ma charakter amatorski i dostępny jest dla mieszkańców/organizacji/instytucji
  z terenu miasta Limanowa i parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.
 2. Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo.
 3. Palmy będą oceniane w trzech kategoriach:

 

KATEGORIA A       palmy duże powyżej 8 metrów wysokości

KATEGORIA B       palmy średnie od 3-8 metrów wysokości

KATEGORIA C       palmy małe do 3 metrów wysokości

 c) Ocena prac

 1. Prace będą oceniane przez powołaną do celów Konkursu Komisję Konkursową (zwaną dalej „Komisją”). Komisję powołuje Organizator. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja Konkursowa.
 2. Komisja konkursowa podczas oceny prac będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
 • zgodność z regulaminem konkursu,
 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • długość palmy,
 • ilość kwiatów oraz dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
 • technika i sposób wykonania,
 • pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu,
 • ilość i różnorodność użytych materiałów,
 • estetyka wykonania prac.
 1. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające materiały niezgodne
  z regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne lub wykonane
  ze sztucznych elementów ozdobnych.
 2. Palma musi być wykonana tak, aby jej wykonawca był w stanie objąć ją dłońmi
  na wysokości 1 metra. Palma musi zostać postawiona pionowo siłą ludzkich mięśni –
  z wykorzystaniem jedynie lin oraz stabilizujących tyczek bez użycia dźwigów
  lub podnośników. Najwyższe palmy mogą być oparte o krużganki.

 d) zgłoszenia konkursowe

 1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w formie ankiety, stanowiącej załącznik nr 2
  do niniejszego regulaminu (do pobrania na stronach internetowych organizatorów). Wypełnione ankiety należy przesyłać w terminie do 22 marca 2018 r. (czwartek), mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przynieść osobiście do Wydziału Promocji Urzędu Miasta Limanowa (pokój nr 25).
 2. Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników
  na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu.
 3. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację warunków niniejszego regulaminu.

 e) termin konkursu

 1. Prace konkursowe będą oceniane w Niedzielę Palmową tj. 25 marca 2018 r. Palmy będą mierzone i oceniane przez Komisję na Palu Koronacyjnym przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w godzinach od 9.00 do 10.30.
 2. Ogłoszenie wyników XXXI Konkursu Palm Wielkanocnych nastąpi 25 marca 2018 r.
  o godz. 11.30 w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.

 f) nagrody

 1. Komisja Konkursowa oceni palmy przyznając po trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnienia.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród, w tym
  do nieprzyznawania nagród w danej kategorii lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych.
 3. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe
  lub finansowe.
 4. Wyniki konkursu, zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac, zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach lokalnych oraz na stronach internetowych organizatorów konkursu: www.bazylika-limanowa.pl, miasto.limanowa.pl, a także
  w kwartalnikach: „Mater Dolorosa” i „Informator Miejski”.

 IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność oraz prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie. Życzymy powodzenia w twórczych działaniach!

 

 

Pliki do pobrania: 

Zał. Nr 1 - Metryczka

Zał. Nr 2 - Formularz zgłoszenia

Regulamin konkursu

 

V Synod Diecezji Tarnowskiej

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 198 gości oraz 0 użytkowników.

Nowy album o naszym sanktuarium

album s

MATER DOLOROSA - NR 27

Modlitewnik Limanowski

modltewnik2016 s

Kalendarz parafialny 2019

Logowanie

PARTNER SERWISU:

golddrop lato2017

 

 

Początek strony